Czym jest BMI

Słynne BMI czyli Body Mass Index to nic innego, jak wskaźnik pozwalający na oszacowanie, czy waga danej osoby biorąc pod uwagę pewne parametry jest prawidłowa czy też nie. Warto jednak pamiętać, że BMI oblicza się tylko dla osób dorosłych, nigdy dla dzieci. W przypadku tych ostatnich stosuje się odpowiednie siatki centylowe, dopasowane do ich wieku i stopnia rozwoju. Prawidłowe BMI jeśli chodzi o obliczenia jest niezwykle proste, gdyż wystarczy masę ciała ( wyrażoną w kilogramach) podzielić przez wzrost podniesiony do kwadratu ( wyrażony w metrach).

 

Powstały z tego równania wynik, będzie właśnie owym wskaźnikiem BMI. Obliczanie BMI ma sens nie tylko dla ustalenia najbardziej optymalnej wagi ciała dla danego przypadku. Znajomość wskaźnika BMI ma także niebagatelne znaczenie w ocenie zagrożenia, związanego z wystąpieniem pewnego rodzaju chorób takich jak między innymi cukrzyca, choroba niedokrwienna serca czy miażdżyca. Wszystkie te schorzenia są ściśle związane z nadwagą i skrajną otyłością. W znaczne większości przypadków podwyższone BMI oznacza znacznie większe prawdopodobieństwo pojawienia się jednej z tych chorób.