Los człowieka jest w jego rękach

Religie dharmiczne (czyli takie, które w swych założeniach odnoszą się do wielowymiarowego pojęcia dharmy) to między innymi buddyzm i hinduizm. Ich filozofia oparta jest na wielu różnych prawidłach. Jedno z nich związana jest z popularnym na całym świecie pojęciem karmy. Czym jednak w rzeczywistości karma jest? O tym dowiesz się z dalszej części tego tekstu.

Karma zawsze wraca

Karma odnosi się do prawa przyczynowo-skutkowego i jest niczym innym, jak właśnie przyczyną. Przyczyną wszystkich wydarzeń, które spotykają nas w życiu. Oznacza to, że to człowiek jest odpowiedzialny za swoje życie. Jeśli zachowuje się w sposób zgodny z ogólnie przyjętymi normami moralnymi, pomaga osobom ze swojego otoczenia, szanuje otaczającą ją florę i faunę i tak dalej – zostanie odpowiednio nagrodzona przez los. Analogicznie w sytuacji, w której dana osoba łanie przyjęte ogólnie normy, zachowuje się nieuczciwie, traktuje innych ludzi w sposób niesprawiedliwy, nie szanuje przyrody i ogólnie wyrządza innym ludziom krzywdę zostanie ukarana. Karma zawsze wraca do swojego nadawcy. Każde wydarzenie jest skutkiem posiadanej przez siebie przyczyny. Sprawiedliwość nie musi nastąpić od razu. Bardzo często trzeba jej oczekiwać długie lata. Niemniej jednak dopełni się ona z całą pewnością a równowaga na świecie zostanie zachowana. Wiara w karmę skłania ludzi do dobrego zachowania, za które zostaną odpowiednio nagrodzeni. Daje im także poczucie sprawiedliwości. Jeśli ktoś zostanie źle potraktowany wiara w to, że zła karma pewnego dnia powróci może pomóc w zachowaniu wewnętrznego spokoju i równowagi.